2023

Onderwerpen 2023College ReactieASDL AdviesASDL Reactie ASDLOverigPlanning / deadline
College programma         2022-2026  reactie  (pdf, 139 KB)   
WMO verordening 2023  reactie (pdf, 32 KB)   
Inkoop Hulpmiddelen en Trapliften informeel advies  (pdf, 135 KB)    
Versterking Participatie / Ondersteuning van groepen burgers230417 KS.pdf (pdf, 297 KB) ongevraagd advies  (pdf, 108 KB)    
Gelre Zutphen SEH + Kraamzorg sluiting   Brief aan RvB (pdf, 148 KB) geen reactie
Concept Schuldhulpverlening 2023-2026 gevraagd / ongevraagd Advies (pdf, 100 KB)    
Concept Omgekeerde Verordening230830 JM.pdf (pdf, 175 KB) gevraagd advies (pdf, 123 KB)    
Juli / Augustus     
Regiovisie Beschermd Wonen + Maatschappelijke Opvang Ongevraagd advies uit 2021 (pdf, 350 KB) Reactie / advies 2023 (pdf, 230 KB)   
‘Uitvoeringsplan armoede en schuldhulpverlening’ Gevraagd advies TD  3-11-2023 open  

 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de adviezen en reacties kun je contact opnemen met onze secretaris via info@adviesraadlochem.nl