De adviesraad sociaal domein (gemeente Lochem) verzamelt en beheert persoonsgegevens van u. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat wij uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt. U kunt dit nalezen in het Persoonsgegevensbeschermingsbeleid van de gemeente Lochem.