fotoimpressie

De Adviesraad Sociaal Domein Lochem (ADSL) is in januari 2019 opgestart. Elk jaar worden nieuwe leden door B&W benoemd. Met de komst van de ADSL hebben alle buurtschappen, de verschillende kernen en de stad Lochem een groep enthousiaste vrijwilligers gekregen die het sociale beleid van de gemeente Lochem toetsen. 

De ADSL is een orgaan dat vorm en inhoud krijgt door transparantie, gelijkwaardigheid en samenwerking naar binnen en buiten toe. Hierdoor ontstaat een team dat in een voortdurend groeiproces zit. Dit groeiproces wordt in belangrijke mate bepaald door menskracht, middelen en interactie met relevante partijen.

Houd ons op de hoogte!

Iedereen heeft recht op ondersteuning bij het oplossen van een probleem. Geef ons door wat goed gaat maar vooral ook wat nog beter kan of nog niet goed gaat. Kom met informatie! Denk met ons mee! Kortom: wij komen graag in contact. Stuur ons een e-mail via info@adviesraadlochem.nl

Hoe werken wij?

Volg ons