foto van de leden

Het begin van het openingslied van “ Het Schaep met de Vijf Poten” lijkt een motto voor de Adviesraad Sociaal Domein Lochem. De adviesraad is in januari 2019 opgestart en in mei zijn de leden door B&W benoemd. Buurtschappen en de verschillende kernen, waaronder de stad Lochem hebben met de komst van de adviesraad een groep enthousiaste vrijwilligers gekregen die het sociale beleid van de gemeente Lochem toetst. 

De adviesraad is een nieuw orgaan dat vorm en inhoud krijgt door transparantie, gelijkwaardigheid en samenwerking naar binnen en buiten toe. Hierdoor gaat een team ontstaan dat in een voortdurend groeiproces zit. Dit groeiproces wordt in belangrijke mate bepaald door menskracht, middelen en interactie met relevante partijen.

Houd ons op de hoogte!

Iedereen heeft recht op ondersteuning bij het oplossen van een probleem. Help ons dat zo goed mogelijk te doen: Geef ons door wat nog niet goed gaat. Meld ons vooral wat wel goed gaat. Kom met ideeën voor verbeteringen. Denk met ons mee. Kortom: houd ons op de hoogte. Want, iedereen moet kunnen blijven meedoen! Dit kan door contact op te nemen via info@adviesraadlochem.nl.

Hoe werken wij?