De ASDL zoekt mensen met affiniteit op de terreinen van het Sociaal Domein! 

Kennis, inzet, ervaring op het gebied van Zorg, Jeugd, Ouderen, Participatie, GGZ, Armoede, Schuldhulpverlening of elke andere expertise die een toevoeging kan zijn voor het werk van de ASDL is welkom!

Belangrijk is dat we als team willen werken aan het verbinden van wat de mensen in het gewone leven tegen kunnen komen en het beleid toetsen dat de Gemeente ontwikkelt. We willen een opbouwende, kritische blik op het bestaande beleid kunnen geven maar ook kunnen meedenken of meepraten zodra of al liefst voordat nieuw beleid tot stand komt.

We willen zoveel mogelijk inwoners betrekken bij onze Werkgroepen. Het is dus niet altijd nodig om zitting in de Adviesraad te nemen. Niet iedereen houdt tenslotte van vergaderen en de ambtelijke processen die daarbij komen kijken.

Daarom meld je bij ons aan en we gaan samen onderzoeken wat het beste past bij jou!

Ben je ge├»nteresseerd of wil je onderzoeken wat mogelijk is mail dan naar info@adviesraadlochem.nl