De adviesraad is het jaar 2022 weer goed begonnen. Met een nieuwe voorzitter en een aantal nieuwe leden. De themagroepen hebben meer vorm gekregen.

De speerpunten voor 2022 zijn afgesproken. Hieronder ziet u het resultaat:

Opgroeien en opvoeden

Kartrekker: Annemarie Groothedde

 • de cijfers van het relatief hoge schoolverzuim
 • de overgang minderjarig-meerderjarig
 • bezuinigingen Jeugdwet
 • betrekken van de instellingen in Lochem; Pactum en Al Isla

Participeren

Kartrekker: Tom Delfgaauw

 • stimuleert de pogingen om de wijken in Lochem sterker te betrekken bij:
 • initiatieven van de gemeente en de ASDL.
 • een inbreng leveren aan de te schrijven woonzorgvisie.
 • speciale aandacht besteden aan de participatiemogelijkheden van mensen met een handicap of achterstand.

Armoede en werk

Kartrekker: Rene Pullen

 • Meedoen en monitoren van de lange termijn visie schuldhulpverlening. Inzicht krijgen en mogelijke acties daarin voorstellen vanuit de armoedemonitor. Met aandacht voor 2 thema‚Äôs; hoe is de groep mensen te bereiken die geen gebruik maakt van voorzieningen maar wel in een armoede situatie leeft? Hoe kan de situatie verbeterd worden van mensen die langdurig (langer dan 3 jaar) in een minimapositie verkeren?
 • Het bereiken en ondersteunen van het relatief grote aantal niet westerse migranten gezinnen dat instroomt bij de groep mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen.
 • Zicht houden op het nut en de werking van de zogenaamde omgekeerde verordening op het thema armoedebestrijding.

Wonen en vervoer/mobiliteit

Kartrekker de heer Henny Jansen

 • Veilig wonen en zich veilig voelen in de wijk c.q. buurt.
 • Toepassen van e health. En specifiek bij beschermd wonen, bij de wijk- en buurtontwikkelingen bij eenzaamheid.
 • Uitvoering van het mobiliteitsplan 2022-2030 en hierbij ook kijken naar aspecten als duurzaamheid en innovatie nauwlettend volgen.
 • Input leveren voor de herinrichting van de nieuwe markt in Lochem.

Denk, praat en beslis mee!

De Adviesraad Sociaal Domein kan dit niet alleen en heeft daar ook uw inbreng voor nodig. Als inwoner van de gemeente Lochem bent u ervaringsdeskundig en daar zijn wij naar op zoek. Heeft u vragen of opmerkingen over 1 van bovenstaande punten en wilt u hier over meedenken? Aarzel niet en neem contact met ons op via Majella Schreurs (0573) 28 92 21.