De adviesraad is 2024 vooral op zoek naar nieuwe mensen. Ben je of ken je iemand die interesse heeft met onderwerpen binnen het Sociale Domein, die kennis wel vergroten maar ook een brug wil zijn tussen inwoners en gemeente, maar ook goed en fijn wil samenwerken aan een mooi en gedegen advies, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

De speerpunten van de werkgroepen zijn;

Opgroeien en opvoeden

 • de cijfers van het relatief hoge schoolverzuim
 • de overgang minderjarig-meerderjarig
 • bezuinigingen Jeugdwet
 • betrekken van de instellingen in Lochem; Pactum en Al Isla

Participeren

 • stimuleert de pogingen om de wijken in Lochem sterker te betrekken bij:
 • initiatieven van de gemeente en de ASDL.
 • een inbreng leveren aan de te schrijven woonzorgvisie
 • speciale aandacht besteden aan de participatiemogelijkheden van mensen met een handicap of achterstand.

Armoede en werk

 • Monitoren van het uitvoeringsprogramma armoedebestrijding en schuldhulpverlening (zie pagina adviezen en reacties)
 • Het bereiken en ondersteunen van het relatief grote aantal niet westerse migranten gezinnen dat instroomt bij de groep mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen.
 • Zicht houden op het nut en de werking van de omgekeerde verordening op het thema armoedebestrijding.

Wonen en vervoer/mobiliteit

 • Veilig wonen en zich veilig voelen in de wijk c.q. buurt.
 • Toepassen van e-health (=digitatle zorg) specifiek bij beschermd wonen, bij wijk- en buurtontwikkelingen en bij eenzaamheid.
 • Nauwlettend volgen van de uitvoering van het mobiliteitsplan, ook etten op aspecten als duurzaamheid en innovatie.

Denk, praat en beslis mee!

De ASDL kan het niet alleen. Als inwoner van de gemeente Lochem bent u ervaringsdeskundig en daar zijn wij naar op zoek. Heb je vragen of opmerkingen over 1 van bovenstaande punten en wilt je hier over meedenken? Aarzel niet en neem contact met ons.