De adviesraad is het jaar 2023 weer goed begonnen. Ben je of ken je iemand die ervaring heeft in het werkveld Jeugd- en Jongerenwerk of een ander werkveld binnen het Sociale Domein? Onderwijs, Inclusie, Armoede etc. aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We hopen dat er mensen zijn met die ons willen helpen om samen verder te bouwen aan een goede brug tussen inwoners en Gemeente.

De speerpunten voor 2022 zijn afgesproken. Hieronder het resultaat:

Opgroeien en opvoeden

Kartrekker: Annemarie Groothedde

 • de cijfers van het relatief hoge schoolverzuim
 • de overgang minderjarig-meerderjarig
 • bezuinigingen Jeugdwet
 • betrekken van de instellingen in Lochem; Pactum en Al Isla

Participeren

Kartrekker: Tom Delfgaauw

 • stimuleert de pogingen om de wijken in Lochem sterker te betrekken bij:
 • initiatieven van de gemeente en de ASDL.
 • een inbreng leveren aan de te schrijven woonzorgvisie (Tom samen met Harry Roberts)
 • speciale aandacht besteden aan de participatiemogelijkheden van mensen met een handicap of achterstand.

Armoede en werk

Kartrekker: Tom Delfgaauw (vacature)

 • Meedoen en monitoren van de lange termijn visie schuldhulpverlening. Inzicht krijgen en mogelijke acties daarin voorstellen vanuit de armoedemonitor. Met aandacht voor 2 thema‚Äôs; hoe is de groep mensen te bereiken die geen gebruik maakt van voorzieningen maar wel in een armoede situatie leeft? Hoe kan de situatie verbeterd worden van mensen die langdurig (langer dan 3 jaar) in een minimapositie verkeren?
 • Het bereiken en ondersteunen van het relatief grote aantal niet westerse migranten gezinnen dat instroomt bij de groep mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen.
 • Zicht houden op het nut en de werking van de zogenaamde omgekeerde verordening op het thema armoedebestrijding.

Wonen en vervoer/mobiliteit

Kartrekker: Henny Jansen

 • Veilig wonen en zich veilig voelen in de wijk c.q. buurt.
 • Toepassen van e-health (=digitatle zorg) specifiek bij beschermd wonen, bij wijk- en buurtontwikkelingen en bij eenzaamheid.
 • Nauwlettend volgen van de uitvoering van het mobiliteitsplan Samen op weg en letten op aspecten als duurzaamheid en innovatie.
 • Input leveren voor de herinrichting van de nieuwe markt in Lochem.

Denk, praat en beslis mee!

De ASDL kan dit niet alleen en heeft daar ook uw inbreng voor nodig. Als inwoner van de gemeente Lochem bent u ervaringsdeskundig en daar zijn wij naar op zoek. Heb je vragen of opmerkingen over 1 van bovenstaande punten en wilt je hier over meedenken? Aarzel niet en neem contact met ons.