Wim Koch, voorzitter

Kennis of ervaring op gebied van Jeugdhulp en Informele zorg

woonachtig in Lochem sinds 1975, 70 jaar. Weduwnaar en vader van twee kinderen. In de gemeente Lochem veel in de vrijwillige sfeer dienstbaar geweest. Onder andere als voorzitter van de ouderraad van de Meester G.Prop school. Meedenker en ontwerper van het centrale plein in het vernieuwde tuindorp en  van het speel- en ontmoetingsplein in de wijk Berkeloord. Opgeleid als docent Lichamelijke opvoeding en  gaan werken  in de jeugdhulpverlening. Dit binnen de Marke, een onderdeel van de toenmalige Rekkense inrichtingen. Ik ben hier ook secretaris geweest van de COR en voorzitter van de  ondernemingsraad van het jongereninstituut. Teamleider geweest bij Bijzonder Jeugdwerk te Ampsen. Later werkzaam als gespecialiseerd maatschappelijk werker voor Pactum in Apeldoorn en Deventer. Lid geworden van de ondernemingsraad van die organisatie en sinds 2014 met pensioen.

 Waarom deelname aan de Adviesraad?

Om het gemeentelijk apparaat van gemeente Lochem op een kritische, constructieve wijze van advies te dienen inzake WMO en sociale vraagstukken.

Annemarie Groothedde

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en GGZ

Woonachtig in Lochem, 59 jaar. Na mijn studie tijd ben ik weer terug gekomen naar Lochem. Ik voel mij hier echt thuis. In mijn werkzame leven heb ik een eigen praktijk als orthopedagoog/gz-psycholoog gehad.  Ik heb bijna 30 jaar ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren met diverse problematiek. Momenteel ben ik vrijwilliger bij het Bezielend Inspiratie Centrum in Lochem. Mede hierdoor heb ik contacten met veel maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties in Lochem.

Waarom deelname aan de adviesraad?

Ik denk dat ik vanuit mijn achtergrond een steentje kan bijdragen aan het ontwikkelen van de adviesraad sociaal domein.

Ayse Boya

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en intergratie en diversiteit

Woonachtig in Lochem, 50 jaar. Als getogen Lochemse met een migratie achtergrond wil ik graag mede inwoners met een migratie achtergrond vertegenwoordigen in de raad. In Lochem ben ik meerdere jaren een bruggenbouwer voor de (met name Turkse) gemeenschap en sta ik met raad en daad voor ze klaar.

Waarom deelname aan de adviesraad?

Om zo de brug te kunnen slaan tussen de gemeente en de inwoners met een migratieachtergrond en zo, waar nodig, hun stem te kunnen zijn.

Kees Sterrenburg

Kennis of ervaring op gebied van Inkomens en Schuldenproblematiek en Personen Participatiewet

woonachtig in Lochem, 67 jaar. Ik ben al jaren geïnteresseerd in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de lokale overheden op het terrein van  economie en werkgelegenheid.  En heb kennis en ervaring op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Waarom deelname aan de Adviesraad?

De participatiewet hoort eigenlijk slechts gedeeltelijk thuis in een Zorg concept, dat het Sociaal Domein toch erg uitstraalt. De harde op werk gerichte component behoort zijn aandacht te krijgen in een Adviesraad Sociaal Domein.

Henny Jansen

Kennis of ervaring op gebied van Ouderen en Gehandicaptenzorg

woonachtig in Lochem, 63 jaar. Ik heb verschillende managementfuncties (van regiomanager tot bestuurder) in de ouderenzorg en het gezondheidszorgonderwijs bekleed. Mijn huidige functie is manager van een zorgacademie.

Waarom deelname aan de Adviesraad?

Ik heb affiniteit met een breed terrein van het sociaal domein en voel me sterk betrokken bij de medemens. Ben professioneel ook nog betrokken met de ouderenzorg, in een andere regio dan de regio Lochem en de Stedendriehoek.

Esther Wissink

Kennis of ervaring op gebied van Gehandicaptenzorg en Sport

woonachtig in Lochem, 51 jaar. Voorheen gewerkt in de jeugdzorg, het onderwijs en gehandicaptenzorg op verschillende niveaus: zowel in de uitvoering als begeleider en later als trainer of adviseur om organisatieprocessen beter te laten verlopen. Momenteel studerende voor leefstijlcoach. Ik ben graag aan het experimenteren met gezonde, lekkere voeding. Maatschappelijk, verantwoord leven hebben bij mij hun volle aandacht. Naast betrokken zijn bij mensen om mij heen,  wil ik zorgvuldig omgaan met dier en natuur. De nieuwe richting die ik ben ingeslagen sluit goed  aan op mijn interesse, werkervaring en opleidingen in coachen, voeding en stresscounseling.

Waarom deelname aan de Adviesraad?

Lochem heeft een grote groep bewoners die gebruik maken van het Sociaal Domein, dus het is belangrijk dat we zorgvuldig hier mee omgaan. Ik wil bijdrage om het Sociaal Domein zo goed mogelijk op de kaart te zetten, zodat het optimaal kan worden ingezet voor degene die het nodig heeft.

Wim Mooijman

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en ouderen

 

woonachtig in Lochem 73 jaar. Ik heb jarenlang als vrijwilliger voor de brandweer gewerkt. En later als beroepscommandant. Ik heb een bouw- en waterbouwkundige achtergrond.

Tom Delfgaauw

Kennis of ervaring op gebied van Personen Participatiewet en Integratie

Woonachtig in Almen, jaargang 1946, getrouwd en 2 kinderen. Ik woon nu 22 jaar in deze gemeente. Ik studeerde andragologie/gerontologie en volgde later een management- en mediatoropleiding. Werkte als cursusleider, provinciaal consulent ouderenbeleid en directeur van een woon-, zorg- en verpleegcentrum.

Waarom deelname aan de Adviesraad?

Gevraagd door de zorgcoördinator van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen; was eerder in gemeentepolitiek als fractieondersteuner actief met name in het sociaal domein. Deed langdurig vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk en de regionale Voedselbank. Ondersteuner van 6 kleinschalige zorginitiatieven. Uit mijn activiteiten blijkt betrokkenheid bij het sociaal domein en bij mensen die het, om welke reden dan ook, niet zo goed (meer) getroffen hebben.

Majella Schreurs

Procesbegeleider en ambtelijk secretaris

Woonachtig in Lochem. Sinds september 2018 betrokken bij het initiëren van de Adviesraad Sociaal Domein. Mooi om dit proces te kunnen begeleiden en meemaken. Gebruik te kunnen maken van kennis en kunde vanuit de inwoners voor de inwoners van gemeente Lochem.

Contact met (leden van) de adviesraad

Wil je in contact komen met een van de leden of de adviesraad? Heb je vragen of opmerkingen dan kun  je deze stellen via de mail info@adviesraadlochem.nl of via telefoonnummer 0613805114. Onze secretaris staat je graag te woord.