Nicoline Swen-Fischer

Voorzitter

Ik woon in Barchem met mijn gezin. De Gemeente Lochem betekent wonen in een prachtige omgeving maar vooral de mensen die er wonen zijn voor mij belangrijk! In al onze dorpen en in Lochem stad zie je betrokkenheid, de ruimte en natuurlijk de beroemde Achterhoekse gemoedelijkheid. Toch is het leven in Lochem niet voor iedereen goed of makkelijk. Sommige mensen hebben het gevoel dat "ze" op het gemeentehuis onvoldoende zien wat er leeft en wat de inwoners nodig hebben. Ik wil graag helpen om het contact tussen bewoners en ons bestuur  zo goed mogelijk te laten zijn. Zo maken we Lochem samen nog een beetje mooier!

Annemarie Groothedde

Kennis of ervaring op gebied van Jeugdzorg, Informele zorg en GGZ

Ik woon in Lochem, ik ben na mijn studietijd weer teruggekomen naar Lochem. Ik voel mij hier echt thuis. ik heb een praktijk als orthopedagoog / GZ-psycholoog gehad. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan in het omgaan en behandelen van kinderen en jongeren met diverse problematieken. Nu ben ik vrijwilliger bij het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem. Daar heb ik veel contacten met maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties en mensen in Lochem. In de ASDL ben ik betrokken bij 2 themagroepen; 'jeugd en opgroeien' en "wonen en mobiliteit’.

Ik vind het fijn om een bijdrage te leveren aan het werk van de Adviesraad.

Henny Jansen

Kennis of ervaring op gebied van langdurige zorg en welzijn

Ik woon in Lochem en tijdens mijn werkzame leven heb ik verschillende managementfuncties (van regiomanager tot bestuurder) in de langdurige zorg en het gezondheidszorg-onderwijs gehad. Ik geniet nu samen met mijn vrouw van mijn pensioen. Ik voel me sterk betrokken bij mensen en nu ik wat meer tijd heb wil ik iets doen voor de lokale samenleving, ook omdat ik affiniteit heb in de breedte van het sociale domein kan ik een mooie bijdrage leveren aan de Adviesraad.

Wim Mooijman

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en ouderen

Ik woon in Lochem en ik heb een bouw- en waterbouwkundige studie gedaan. Naast mijn werk heb ik eerst als vrijwilliger en later als beroepscommandant bij de brandweer van Lochem gewerkt. Mijn inzet voor de Adviesraad gaat met name naar de werkgroep Wonen en Mobiliteit. 

Tom Delfgaauw

Kennis of ervaring op gebied van Personen Participatiewet en Integratie

Ik woon al 22 jaar in Almen, samen met mijn vrouw hebben we 2 volwassen kinderen en dankzij de zorgcoördinator van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen zit ik in de Adviesraad.

Na mijn studie andragologie/gerontologie volgde ik een management- en mediatoropleiding. Ik heb gewerkt als cursusleider, provinciaal consulent ouderenbeleid en directeur van een woon-, zorg- en verpleegcentrum.  Ik was ook als fractieondersteuner actief in de politiek, met name in het sociaal domein. Ik heb langdurig vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk en de regionale Voedselbank gedaan en was ondersteuner van 6 kleinschalige zorginitiatieven.  Al die activiteiten blijkt mijn betrokkenheid bij het sociaal domein. Maar vooral bij mensen die het, om welke reden dan ook, niet zo goed (meer) getroffen hebben.

Theo van den Berg

Kennis of ervaring op het gebied van Zorg & Welzijn

Ik ben Theo van den Berg, geboren en getogen in Lochem. Ik ben getrouwd met Wilma heb twee dochters en vijf kleinkinderen. Na wat omwegen ben ik eerst in de Algemene- en later in de GGZ zorg beland. Ik heb altijd met plezier gewerkt op een afdeling voor intensieve zorg en daarna ook in de forensische zorg. Ik was lange tijd secretaris van de Ondernemingsraad. Nu kan ik mijn kennis en ervaring inzetten in de werkgroep Participatie en Woonzorgvisie en dan met name op de onderwerpen GGZ en Mobiliteit.

Contact met de leden van de Adviesraad?

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je ze stellen via de mail info@adviesraadlochem.nl . We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.