Nicoline Swen-Fischer

Voorzitter

Woonachtig in Barchem, 46 jaar.
Wat maakt wonen in de Gemeente Lochem voor mij zo fijn? De prachtige omgeving en de mensen!

Binnen onze dorpen en Lochemstad zie je betrokkenheid, ruimte en de beroemde Achterhoekse gemoedelijkheid. Toch is het leven in Lochem niet voor iedereen goed en/of makkelijk. Sommige mensen hebben het gevoel dat "ze" op het gemeentehuis onvoldoende zien wat er leeft en wat de inwoners nodig hebben. Ik wil graag helpen om het contact tussen bewoners en bestuur (gemeente) zo goed mogelijk te laten zijn. Zo maken we Lochem samen nog een beetje mooier. 

Annemarie Groothedde

Kennis of ervaring op gebied van Jeugdzorg, Informele zorg en GGZ

Woonachtig in Lochem, 62 jaar. Na mijn studietijd ben ik weer terug gekomen naar Lochem. Ik voel mij hier echt thuis. In mijn werkzame leven heb ik een eigen praktijk als orthopedagoog/gz-psycholoog gehad. Ik heb bijna 30 jaar ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren met diverse problematiek. Momenteel ben ik vrijwilliger bij het Bezielend Inspiratie Centrum in Lochem. Mede hierdoor heb ik contacten met veel maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties in Lochem.

Waarom deelname aan de adviesraad?

Binnen de adviesraad ben ik betrokken bij de themagroepen 'jeugd en opgroeien’en 'wonen en mobiliteit’. Ik denk dat ik vanuit mijn achtergrond een bijdrage kan leveren aan het werk van de adviesraad.

Ayse Boya

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en integratie & diversiteit

Woonachtig in Lochem, geboren in 1968. Als getogen Lochemse met een migratie achtergrond wil ik graag mede-inwoners met een migratie achtergrond vertegenwoordigen in de raad. In Lochem ben ik meerdere jaren een bruggenbouwer voor de (met name de Turkse) gemeenschap en sta ik met raad en daad voor ze klaar.

Waarom deelname aan de adviesraad?

Om zo de brug te kunnen slaan tussen de gemeente en de inwoners met een migratieachtergrond en zo, waar nodig, hun stem te kunnen zijn.

Deborah van den Bor-de Rooij

Kennis of ervaring op het gebied van Onderwijs

Mijn naam is Deborah van den Bor-de Rooij.
Ik ben in 2019 in Exel neergestreken en in 2020 ging ik na 46 jaar onderwijs met pensioen.

Ik ben begonnen als leerkracht SO en PO, werd toen directeur PO en vervolgens docent VO in Frankrijk en tot slot schoolleider op een tweetalige school. Van alle kinderen die ik heb gekend, heb ik iets geleerd.

Waarom deelname aan de adviesraad?

Mijn schoolloopbaan zit er op, maar het werk is niet klaar. Het onderwijs staat voor enorme uitdagingen op velerlei gebied.
Om positief bij te dragen aan de toekomst van onze kinderen zullen we oog moeten hebben voor toenemende armoede, geestelijke en lichamelijke gezondheid en inclusie. Mooie woorden, die alleen effect hebben, wanneer je er daadwerkelijk de schouders onder wil zetten en actieve stappen neemt.

 

Henny Jansen

Kennis of ervaring op gebied van langdurige zorg en welzijn

woonachtig in Lochem, 66 jaar. Ik heb verschillende managementfuncties (van regiomanager tot bestuurder) in de langdurige zorg en het gezondheidszorgonderwijs bekleed. Ik geniet nu van mijn pensioen.

Waarom deelname aan de Adviesraad?

Ik heb affiniteit met een breed terrein van het sociaal domein en voel me sterk betrokken bij de medemens. Nu ik niet meer werk wil ik wat terug doen voor de lokale samenleving.

Wim Mooijman

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en ouderen

 

woonachtig in Lochem 73 jaar. Ik heb jarenlang als vrijwilliger voor de brandweer gewerkt. En later als beroepscommandant. Ik heb een bouw- en waterbouwkundige achtergrond.

Tom Delfgaauw

Kennis of ervaring op gebied van Personen Participatiewet en Integratie

Woonachtig in Almen, jaargang 1946, getrouwd en 2 kinderen. Ik woon nu 22 jaar in deze gemeente. Ik studeerde andragologie/gerontologie en volgde later een management- en mediatoropleiding. Werkte als cursusleider, provinciaal consulent ouderenbeleid en directeur van een woon-, zorg- en verpleegcentrum.

Waarom deelname aan de Adviesraad?

Gevraagd door de zorgcoördinator van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen; was eerder in gemeentepolitiek als fractieondersteuner actief met name in het sociaal domein. Deed langdurig vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk en de regionale Voedselbank. Ondersteuner van 6 kleinschalige zorginitiatieven. Uit mijn activiteiten blijkt betrokkenheid bij het sociaal domein en bij mensen die het, om welke reden dan ook, niet zo goed (meer) getroffen hebben.

Theo van den Berg

Kennis of ervaring op het gebied van Zorg & Welzijn

Ik ben Theo van den Berg geboren en getogen in Lochem. Ik ben getrouwd met Wilma heb twee dochters en vijf kleinkinderen.

Na wat omwegen ben ik in de zorg beland en bleek ik daar kwaliteiten voor te hebben en heb daar 41 jaar in gewerkt. Ik heb in een algemeen ziekenhuis gewerkt en de A opleiding gedaan waarna ik heb gekozen om mijn B opleiding te volgen in het vroegere Groot Graffel te Warnsveld. Ik heb daar 37 jaar gewerkt binnen een afdeling voor intensieve zorg later uitgebreid met forensische zorg tot aan mijn pensioen in 2018. Daarnaast heb ik ca. 30 jaar in de Ondernemingsraad gezeten waarvan zo'n 15 jaar als secretaris. 

Waarom deelname aan de adviesraad?

Tegen het eind van mijn loopbaan heb ik de keus gemaakt om mijn kennis beschikbaar te stellen en te gebruiken voor maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente Lochem waarbij ik mij heb aangemeld bij de Adviesraad Sociaal Domein. Ik houd me bezig met zorgvraagstukken en dan vooral de GGZ en mobiliteit. 

Harry Robberts

Kennis of ervaring op het gebied van Informele zorg en Integratie & diversiteit

Sinds 2018 woonachtig in Eefde. Opgeleid als maatschappelijk werker. Mijn werkervaring is in de jeugdhulpverlening, Vluchtelingenwerk en meer dan 25 jaar in de Thuiszorg. Vooral als manager, praktijkopleider en adviseur bestuur en directie. In mijn werk heb ik mij voor grootste deel gericht op innovatie, wat wil de client, wat is werkplezier voor de professional en vrijwilliger. Hoe kunnen we het werk in de ouderenzorg of met jeugd slimmer organiseren, zodat er meer aandacht is voor samenwerken en betere coördinatie  van het werk in de wijk.

Waarom deelname aan de adviesraad?

Mijn affiniteit is vooral de ouderenzorg. Mijn focus ligt daarbij op betere kwaliteit van leven van de oudere, zolang mogelijk zelfstandig wonen, preventie (waaronder ook voorkomen van ziekenhuisopnames) door betere samenwerking van zowel gemeente als zorgprofessionals in de eerste lijn en verpleeghuizen. Mijn motto is: er kan nog zoveel meer verbeterd worden door het anders te gaan doen!

Contact met (leden van) de adviesraad

Wil je in contact komen met een van de leden of de adviesraad? Heb je vragen of opmerkingen dan kun  je deze stellen via de mail info@adviesraadlochem.nl of via telefoonnummer 0613805114. Onze secretaris staat je graag te woord.