Nicoline Swen-Fischer

Voorzitter

Ik woon in Barchem met mijn gezin en ik ben 47 jaar. Gemeente Lochem betekent wonen in een prachtige omgeving maar vooral de mensen die er wonen zijn voor mij belangrijk!

In al onze dorpen en in Lochemstad zie je betrokkenheid, de ruimte en natuurlijk de beroemde Achterhoekse gemoedelijkheid. Toch is het leven in Lochem niet voor iedereen goed en/of makkelijk. Sommige mensen hebben het gevoel dat "ze" op het gemeentehuis onvoldoende zien wat er leeft en wat de inwoners nodig hebben. Ik wil graag helpen om het contact tussen bewoners en ons bestuur (de Gemeente) zo goed mogelijk te laten zijn. Zo maken we Lochem samen nog een beetje mooier!

Annemarie Groothedde

Kennis of ervaring op gebied van Jeugdzorg, Informele zorg en GGZ

Ik woon in Lochem en ik ben 62 jaar. Na mijn studietijd ben ik weer terug gekomen naar Lochem. Ik voel mij hier echt thuis. ik heb een eigen praktijk als orthopedagoog / GZ-psycholoog gehad. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan in het omgaan en behandelen van kinderen en jongeren met diverse problematieken. Nu ben ik vrijwilliger bij het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem. Daar heb ik veel contacten met maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties in Lochem.

Binnen de adviesraad ben ik betrokken bij 2 themagroepen; 'jeugd en opgroeien' en "wonen en mobiliteit’. Met mijn achtergrond kan ik een bijdrage leveren aan het werk van de Adviesraad.

Henny Jansen

Kennis of ervaring op gebied van langdurige zorg en welzijn

Ik woon in Lochem en ik ben 67 jaar. Ik heb verschillende managementfuncties (van regiomanager tot bestuurder) in de langdurige zorg en het gezondheidszorg-onderwijs bekleed. Ik geniet nu van mijn pensioen. Ik heb affiniteit met een breed terrein van het sociaal domein. Ik voel me sterk betrokken bij mensen en nu ik niet meer werk wil ik wat terug doen voor de lokale samenleving.

Wim Mooijman

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en ouderen

Ik woon in Lochem en ik ben 77 jaar. Ik heb een bouw- en waterbouwkundige achtergrond. Naast mijn werk heb ik jarenlang als vrijwilliger voor de brandweer gewerkt. Later was ik beroepscommandant bij de brandweer in Lochem. Ik zet mij in voor de werkgroep Wonen en Mobiliteit binnen de Adviesraad.

Tom Delfgaauw

Kennis of ervaring op gebied van Personen Participatiewet en Integratie

Ik woon in Almen en ben van 1946. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik woon al meer dan 22 jaar in de gemeente Lochem. Na mijn studie andragologie/gerontologie volgde ik later een management- en mediatoropleiding. Ik heb gewerkt als cursusleider, provinciaal consulent ouderenbeleid en directeur van een woon-, zorg- en verpleegcentrum.

Dankzij de zorgcoördinator van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen zit ik in de Adviesraad. Ik was eerder in gemeentepolitiek als fractieondersteuner actief met name in het sociaal domein. Deed langdurig vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk en de regionale Voedselbank. Ondersteuner van 6 kleinschalige zorginitiatieven. Uit die activiteiten blijkt mijn betrokkenheid bij het sociaal domein. Bij mensen die het, om welke reden dan ook, niet zo goed (meer) getroffen hebben.

Theo van den Berg

Kennis of ervaring op het gebied van Zorg & Welzijn

Ik ben Theo van den Berg, geboren en getogen in Lochem. Ik ben getrouwd met Wilma heb twee dochters en vijf kleinkinderen. Na wat omwegen ben ik eerst in de Algemene- en later in de GGZ zorg beland. Ik heb daar 37 jaar met plezier gewerkt binnen een afdeling voor intensieve zorg en later de forensische zorg tot aan mijn pensioen in 2018. Tijdens die periode altijd in de Ondernemingsraad gezeten waarvan 15 jaar als secretaris. Nu kan ik met mijn kennis en ervaring toepassen in de werkgroep Participatie en Woonzorgvisie en vooral op de onderwerpen GGZ en Mobiliteit.

Harry Robberts

Kennis of ervaring op het gebied van Informele zorg en Integratie & diversiteit

Sinds 2018 woon ik in Eefde. Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker. Mijn werkervaring is in de jeugdhulpverlening, Vluchtelingenwerk en meer dan 25 jaar in de Thuiszorg. Vooral als manager, praktijkopleider en adviseur bestuur en directie. In mijn werk heb ik mij voor grootste deel gericht op innovatie; wat wil de cliënt? wat is werkplezier voor de professional en vrijwilliger? hoe kunnen we het werk in de ouderenzorg of met jeugd slimmer organiseren zodat er meer aandacht is voor samenwerken en betere coördinatie van het werk in de wijk? Mijn affiniteit is vooral de ouderenzorg. Mijn focus ligt daarbij op betere kwaliteit van leven van de oudere, zolang mogelijk zelfstandig wonen, preventie (waaronder ook voorkomen van ziekenhuisopnames) door betere samenwerking van zowel gemeente als zorgprofessionals in de eerste lijn en verpleeghuizen. Mijn motto is: er kan nog zoveel meer verbeterd worden door het anders te gaan doen!

Contact met de leden van de Adviesraad?

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je ze stellen via de mail info@adviesraadlochem.nl . We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.