Nicoline Swen-Fischer

Voorzitter

Ik woon in Barchem samen met mijn gezin. Voor mij zijn vooral de mensen die in de gemeente Lochem wonen belangrijk! In al onze dorpen en in Lochem stad zie je betrokkenheid, de ruimte en natuurlijk de beroemde Achterhoekse gemoedelijkheid. Toch is het leven in Lochem niet voor iedereen goed of makkelijk. Soms hebben mensen het gevoel dat "ze" op het gemeentehuis onvoldoende zien wat er leeft en wat de inwoners nodig hebben. Ik wil graag helpen om het contact tussen bewoners en ons bestuur zo goed mogelijk te laten zijn. Zo maken we Lochem samen nog een beetje mooier!

Annemarie Groothedde

Kennis of ervaring op gebied van Jeugdzorg, Informele zorg en GGZ

ik ben na mijn studietijd weer teruggekomen naar Lochem, waar ik mij thuis voel. ik heb een praktijk als orthopedagoog / GZ-psycholoog gehad waardoor ik ervaring heb opgedaan in het omgaan en behandelen van kinderen en jongeren met verschillende problematieken. Ik ben ook vrijwilliger bij het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem. Daardoor heb ik veel contacten met maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties en mensen in Lochem. In de ASDL ben ik actief in werkgroep 1 en 4. Ik vind het fijn betrokken te zijn en te blijven.

Henny Jansen

Kennis of ervaring op gebied van langdurige zorg en welzijn

Ik woon in Lochem. Ik geniet nu samen met mijn vrouw van mijn pensioen en ben nu ook bezig om een vaarbewijs te halen om Berkelschipper te worden.

Kennis en ervaring op het gebied van: Ik heb gewerkt in verschillende managementfuncties van regiomanager tot bestuurder, in de langdurige zorg en het gezondheidszorgonderwijs. 

Waarom lid van een werkgroep?  Ik voel me sterk betrokken bij mensen en ik wil graag iets doen voor de lokale samenleving. Tot voor kort was ik volledig lid van de ASDL, ook omdat ik graag meedenk over de volle breedte van het sociale domein. Nu ben ik lid van de werkgroep 4 zodat ik betrokken blijf bij het werk rondom adviezen.

Wim Mooijman

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en ouderen

Ik woon in Lochem en ik heb een bouw- en waterbouwkundige studie gedaan. Naast mijn werk heb ik eerst als vrijwilliger en later als beroepscommandant bij de brandweer van Lochem gewerkt. Ik zet mij nu in voor werkgroep 4.

Tom Delfgaauw

Kennis of ervaring op gebied van Personen Participatiewet en Integratie

Ik woon, samen met mijn vrouw, in het mooie Almen. We hebben 2 volwassen kinderen. Dankzij de zorgcoördinator van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen zit ik nu alweer enkele jaren in de Adviesraad.

Kennis en/of ervaring op gebied van: Na mijn studie andragologie/gerontologie volgde ik een management- en mediatoropleiding. Ik heb gewerkt als cursusleider, provinciaal consulent ouderenbeleid en directeur van een woon-, zorg- en verpleegcentrum. Ik was ook actief in de politiek als fractieondersteuner, met name in het sociaal domein. Ik heb langdurig vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk en de regionale Voedselbank gedaan en was ondersteuner van 6 kleinschalige zorginitiatieven.

Waarom deelname aan de Adviesraad? Ik ben altijd zeer betrokken bij het sociaal domein maar nog meer bij mensen die het, om welke reden dan ook, niet zo goed (meer) getroffen hebben.

Linda Weel

Sinds negen jaar woon ik in Lochem. Getrouwd en drie kinderen. Onderwijs gevolgd op het middelbaar en hoger onderwijs in het gebied van kind- en jeugd. Gestart in de forensische jeugdpsychiatrie en sinds enkele jaren werkzaam als IB’er in het middelbaar onderwijs. Op dit moment studerend om mijn graad als gedragsspecialist te kunnen behalen. Naast werk en het gezin ben ik ook vrijwilliger binnen de Protestantse kerk te Lochem en heb ik in het verleden in het bestuur van de Lochemse Evenementen organisatie gezeten.

Kennis en/of ervaring op gebied van: Mijn kennis en ervaring zit in de jeugd t/m 18 jaar en is opgedaan in de (forensische) jeugdzorg en het onderwijs. Ik heb gezinnen, ouders en kinderen (persoonlijk) begeleid.

Waarom deelname aan de Adviesraad? Via via is mij gevraagd om eens kennis te maken met de adviesraad om te kijken of de adviesraad iets voor mij is en om te kunnen onderzoeken of ik met mijn ervaring een aanvulling kan zijn. Ik ben gevraagd omdat ik sociaal en betrokken ben en het voor iedereen zo goed mogelijk voor elkaar wil hebben.

Carla Weeink

Circa 2 jaar geleden ben ik verhuisd naar het mooie stadje Lochem. Voorheen was ik circa 40 jaar in het midden van het land woonachtig. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Dat wij gekozen hebben voor Lochem heeft te maken met de bosrijke omgeving, de prettige bevolking, de ligging (dicht bij de A1), en het feit dat het minder druk is in dit deel van het land. Van oorsprong kom ik uit Eibergen. 

Kennis en ervaring op het gebied van: Ik werk graag met mensen in het algemeen en met kwetsbare mensen in het bijzonder. Het is mijn drive om inwoners die in de knel zijn gekomen, een stapje verder te helpen. Ik ben tot juni 2021 lid van de adviesraad Sociaal Domein HBEL geweest. Op het gebied van de Participatiewet  (PW), de Bijstand voor Zelfstandigen (BBZ)  en Schuldhulpverlening (SHV), beschik ik over jarenlange werkervaring. Ik werk op dit moment veel samen met de WMO,  het Sociaal team (ST) en het Jeugdteam (JT).

Verbinding met Lochemse organisaties? Ik ben lid van Buiten Actief en Vriend van het Openluchttheater Lochem.  

Waarom lid van een werkgroep? Ik vind de mogelijkheid zoals in Lochem geboden om actief lid te zijn van een werkgroep een fijne benadering en past op dit moment heel goed bij mij.

Henny Luggenhorst

Samen met mijn man woon ik (66 jaar) al ruim 30 jaar in het mooie Lochem. De 2 kinderen zijn uitgevlogen, 4 kleinkinderen zijn erbij gekomen en nu genieten we van ons pensioen. Na mijn werkzame leven (20 jaar in de ggz/verslavingszorg in ondersteunende functies, en 20 jaar bij gemeenten als HR-manager/adviseur) zet ik mij graag in voor de Lochemse samenleving. Zo ben ik vrijwilliger bij Stichting Welzijn Lochem als vertrouwenscontactpersoon en ben ik actief als vrijwilliger (secretaris van het bestuur) bij Kledingbank GOED in Lochem.  

Waarom lid van een werkgroep? Via een lid van een werkgroep ben ik benaderd om deel te nemen aan de werkgroep werk en inkomen van de adviesraad. Vanuit de Kledingbank zijn wij betrokken bij het Platform Minimabeleid en zo is de verbinding met ASDL gemaakt. Vanwege mijn eerdere ervaringen hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren en tegelijkertijd iets nieuws te leren over andere onderwerpen.

Korte beschrijving welke verbinding met Lochemse organisaties? Vrijwilliger bij Stichting Welzijn Lochem als vertrouwenscontactpersoon en vrijwilliger (secretaris van het bestuur) bij Kledingbank GOED in Lochem.

Lars van Straeten

Woonachtig in Lochem, 41 jaar. 10 jaar geleden ben ik vanuit het Limburgse land verhuisd naar Lochem. Niet voor de liefde maar wel met mijn liefde. Nu 10 jaar later, woon ik met mijn vriendin en 2 zonen in Lochem en ben ik verliefd geworden op dit mooie stadje. Ik heb een sales en horeca achtergrond maar mijn voornaamste passie is het verbinden van mensen. Als bestuurder en verantwoordelijke voor de horeca in het Openluchttheater van Lochem (het mooiste stukje van de stad) ervaar ik iedere dag hoeveel verbinding, aandacht en interesse doet met de mens. Het is ontzettend belangrijk om een sociale omgeving te hebben waar je mag en kunt zijn wie je bent.

Kennis en/of ervaring op gebied van: Ondernemerschap, Inclusie/ diversiteit, verbinden van groepen, participatie/SROI, en de wereld van vrijwilligers zijn mijn interessegebieden.

Waarom deelname aan de adviesraad? Als inwoner van de gemeente ben ik zeer verheugd een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan het woongenot van mijn stadsgenoten, door deel te nemen aan de adviesraad en actief bij te dragen. Zeker door het netwerk dat ik binnen de gemeente heb, kan ik een mooi klankbord zijn voor inhoudelijke zaken.

Contact met de leden van de Adviesraad?

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@adviesraadlochem.nl We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!