Nicoline Swen-Fischer

Voorzitter

Ik woon in Barchem samen met mijn gezin. Voor mij zijn vooral de mensen die in de gemeente Lochem wonen belangrijk! In al onze dorpen en in Lochem stad zie je betrokkenheid, de ruimte en natuurlijk de beroemde Achterhoekse gemoedelijkheid. Toch is het leven in Lochem niet voor iedereen goed of makkelijk. Soms hebben mensen het gevoel dat "ze" op het gemeentehuis onvoldoende zien wat er leeft en wat de inwoners nodig hebben. Ik wil graag helpen om het contact tussen bewoners en ons bestuur zo goed mogelijk te laten zijn. Zo maken we Lochem samen nog een beetje mooier!

Annemarie Groothedde

Kennis of ervaring op gebied van Jeugdzorg, Informele zorg en GGZ

ik ben na mijn studietijd weer teruggekomen naar Lochem, waar ik mij thuis voel. ik heb een praktijk als orthopedagoog / GZ-psycholoog gehad waardoor ik ervaring heb opgedaan in het omgaan en behandelen van kinderen en jongeren met verschillende problematieken. Ik ben ook vrijwilliger bij het Bezielend Inspiratie Centrum (BIC) in Lochem. Daardoor heb ik veel contacten met maatschappelijke, culturele en religieuze organisaties en mensen in Lochem. In de ASDL ben ik actief in 2 themagroepen; 'jeugd" en "ouderen". Ik vind het fijn betrokken te zijn en te blijven.

Henny Jansen

Kennis of ervaring op gebied van langdurige zorg en welzijn

Ik woon in Lochem. Ik heb verschillende managementfuncties (van regiomanager tot bestuurder) in de langdurige zorg en het gezondheidszorg-onderwijs gehad. Ik geniet nu samen met mijn vrouw van mijn pensioen en ben bezig om een vaarbewijs te halen om Berkelschipper te worden. Ik voel me sterk betrokken bij mensen en ik wil graag iets doen voor de lokale samenleving. Tot voor kort was ik volledig lid van de ASDL, ook omdat ik graag meedenk over de volle breedte van het sociale domein. Op dit moment ben ik lid van de werkgroep "ouderen".

Wim Mooijman

Kennis of ervaring op gebied van Informele zorg en ouderen

Ik woon in Lochem en ik heb een bouw- en waterbouwkundige studie gedaan. Naast mijn werk heb ik eerst als vrijwilliger en later als beroepscommandant bij de brandweer van Lochem gewerkt. Ik zet mij nu in voor de werkgroep "Ouderen" (Wonen en Mobiliteit) 

Tom Delfgaauw

Kennis of ervaring op gebied van Personen Participatiewet en Integratie

Ik woon, samen met mijn vrouw, in het mooie Almen. We hebben 2 volwassen kinderen. Dankzij de zorgcoördinator van de Vereniging Zorg en Welzijn Almen zit ik nu alweer enkele jaren in de Adviesraad. Na mijn studie andragologie/gerontologie volgde ik een management- en mediatoropleiding. Ik heb gewerkt als cursusleider, provinciaal consulent ouderenbeleid en directeur van een woon-, zorg- en verpleegcentrum. Ook was ik als fractieondersteuner actief in de politiek, met name in het sociaal domein. Ik heb langdurig vrijwilligerswerk binnen Vluchtelingenwerk en de regionale Voedselbank gedaan en was ondersteuner van 6 kleinschalige zorginitiatieven. Ik ben altijd zeer betrokken bij het sociaal domein maar nog meer bij mensen die het, om welke reden dan ook, niet zo goed (meer) getroffen hebben.

Linda Weel

Carla Weeink

Contact met de leden van de Adviesraad?

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@adviesraadlochem.nl We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!