Dat zie je staan in allerlei stukken van gemeenten. In werkelijkheid zijn er mensen die dit niet zo ervaren. Zij ervaren drempels om mee te doen in de samenleving. Of je nu jong of oud bent, wie je ook bent en waar je vandaan komt. Bijvoorbeeld als je met een rolstoel niet naar het theater of naar een winkel kunt. Als je een belangrijke brief niet begrijpt. Als mensen geen rekening houden met jouw hindernis. Vaak heeft dat te maken met een of andere handicap. Dat kan een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking zijn, maar ook bijvoorbeeld een beperking die te maken heeft met taal of inkomen.

Op welke gebieden ervaar jij nog belemmeringen om zo volledig mogelijk deel te nemen?

Wij roepen jou op om jouw ervaringen met ons te delen. Dat doen wij soms via de Berkelbode, of via een brief aan alle dorpsbelangen- en welzijnsverenigingen. De resultaten verwerken wij in een ongevraagd advies aan het gemeentebestuur.

Wij hebben de volgende vragen:

  • Ken je mensen of groepen mensen die minder mee kunnen doen dan zij willen?
  • Op welke gebieden ervaren zij beperkingen?
  • Wat zou de gemeente daaraan kunnen doen?

De rijksoverheid heeft de gemeenten verplicht om een beleid - ‘inclusiebeleid’ genoemd - te maken, dat het meedoen van alle burgers bevordert. De gemeente Lochem heeft nog geen officieel inclusiebeleid. Het is goed te zien dat de gemeente Lochem zich op veel manieren inzet om de participatie van mensen met een beperking te bevorderen.  Echter samenhangend beleid op dit terrein ontbreekt op dit moment. Wij vinden het belangrijk om dit soort hindernissen samen op te lossen. Door gebouwen, straten, evenementen en ook informatie toegankelijk te maken. En door mensen bewust te maken van de hindernissen waar mensen met een beperking mee te maken hebben. Dit gaat stapsgewijs en door dit samen op te pakken.

    Graag ontvangen wij zo veel mogelijk reacties per e-mail naar info@adviesraadlochem.nl of telefonisch via 06 50 04 26 48, de secretaris van de ASDL is beperkt bereikbaar maar neemt z.s.m. contact op.

    Voor het verwerken van de reacties en het opstellen van een advies vragen wij mensen die hieraan mee willen werken via een werkgroep. Je kunt je opgeven op via de bovenstaande contact mogelijkheden.